VIDEO: Legende Mršića na Velikoj njivi 1989

Željko Mršić obradovao nas je snimkama iz 1989 godine. Naime, radi se o neprocjenjivim snimkama sa tradicionalnog pohoda na Veliku njivu, koje je snimio Pero Mršić (Martinov). Govornici Domin i […]

Oglasi
Read Article →

Komušanska buna 1888.

Godine 1878. Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu. Prestaje time višestoljetno robovanje Osmanlijama, a i ekonomske prilike se polako sređuju. na izgrađenu crkvu iz 1860. fra Blaž Ikić dograđuje zvonik. […]

Oglasi
Read Article →